Tirsdag d. 4. august afholdt Skansespillet den ordinære generelforsamling – 4 måneder forsinket p.g.a. COVID-19

Referat fra generalforsamlingen

Formandens beretning

Regnskab for 2019

Vedtægter gældende fra 4. august 2020

Skansespillet - Paragraf