12. marts afholdt Skansespillet sin årlige, ordinære Generalforsamling i vores nye lokaler i Gandrup

Referat

Formandens beretning

Årsregnskab for 2017